Direct toegankelijk

Zonder verwijzing van uw arts

Tarieven en vergoedingen

–het contactformulier vindt u onderaan de pagina–

Veel van de informatie op deze pagina vindt u tevens op de pagina  Algemene Voorwaarden.

Vergoedingen

Omdat ik Direct Toegankelijk ben, kunt u ook zonder verwijzing van uw (huis-)arts terecht. Dit geldt in ieder geval voor mensen die de facturen zelf betalen of verzekerd bij één de volgende verzekeraars: Menzis, UVIT (Univé, VGZ, IZZ, Trias), Multizorg (ONVZ, ASR verzekeringen, ENO, en Zorg & Zekerheid), Aevitae, IAK, VVAA en IZA.

Er zijn echter ook verzekeraars  die altijd een verwijsbrief als voorwaarde stellen voor vergoeding. Dit geldt voor CZ, OHRA, Delta Lloyd en de Friesland.De kosten van de eerste 3 uur per jaar tellen wel mee in het eigen risico.
Bovenstaande informatie is onder voorbehoud van tussentijdse wijzigingen. De actuele situatie kunt u nakijken op de site van Zorgwijzer
Wilt u een duidelijk overzicht van alle regelingen, waaronder ook de uitleg over de Ketenzorg, kijk dan hier. (Independer)

Als u diabetes mellitus type II heeft, hart- en vaatziekten of een risico hierop of COPD, dan kunt u komen via de ketenzorg (verwijzing huisarts of praktijkondersteuner). In dit geval heeft u geen eigen risico wat betreft de kosten voor dieetadvies. Bij de groep hart- en vaatziekten is huisartsenpraktijk Bas van der Sandt in Winterswijk een uitzondering. Daar gaat deze groep nog niet via de ketenzorg.

Tarieven

Individuele dieetbegeleiding wordt voor 3 uur per jaar vergoed via het basispakket van de zorgverzekeraar. Dit komt neer op 4 á 6 consulten. De kosten tellen wel mee in het eigen risico. Ik zal aangeven wanneer deze 3 uur gebruikt zijn. Sommige aanvullende pakketten vergoeden meer kosten voor dieetbegeleiding. Buiten de 3 uur in de basisverzekering gelden de volgende tarieven (dus voor eigen rekening of in te dienen bij de verzekeraar indien uw aanvullende pakket verdere vergoeding geeft).

Eerste Consult, max. 60 minuten directe tijd€ 75,-
Tweede consult, max. 30 minuten directe tijd€ 45,-
Lang vervolgconsult, max. 30 minuten directe tijd€ 30,-
Kort vervolgconsult, max 15 minuten directe tijd€ 15,-
Telefonisch Consult, max 15 minuten directe tijd€ 15,-
Uitgebreid inhoudelijk advies per mail€15,-
Toeslag huisbezoek€ 20,-

Directe en indirecte tijd

Een consult bestaat uit directe en indirecte tijd.
Directe tijd: de tijd waarbij er ‘direct’ contact is met de cliënt. Dit kan zijn tijdens het consult of via telefoon of mail.
Indirecte tijd: de tijd die gebruikt wordt aan o.a. dossiervorming, het samenstellen van een persoonlijk advies (eventueel met een voedingsberekening), het informeren van de verwijzer het factureren ofwel declareren van uw consult. Hier bent u als cliënt niet bij aanwezig.

 

Kosten Strippenkaart korte (weeg) consulten

Sommige mensen hebben behoefte aan een regelmatige meting van de samenstelling van het lichaam. Dit kan ter ondersteuning zijn, een soort bevestiging dat een iemand op de goede weg zit en blijft. Hierbij wordt het gewicht gemeten en de BMI bepaald. Daarnaast worden vetpercentage, spiermassa, visceraal vet en indien gewenst de middelomtrek gemeten. Het is prettig in de tijd te kunnen zien of hier grote veranderingen in optreden of dat de waarden redelijk stabiel blijven. De rest van het kwartier kunnen we kort de waarden doornemen en bespreken wat er eventueel gedaan kan worden. Indien meer gesprekstijd gewenst is, kan er een snellere vervolgafspraak afgesproken worden. De afspraken voor een meetconsult duren een kwartier en zijn op afspraak.

Metingen met de bio-impedantie meter nemen meer tijd in beslag. Het is weinig zinvol dit vaker dan eens per kwartaal uit te voeren.

Meer informatie of een afspraak maken?

Vul het formulier in en wij nemen contact met u op.